Skip to content
Nyt Aspekt og Guiden
Nyt Aspekt og Guiden
Forandring er afvikling og udvikling
- også for Nyt Aspekt!

Der har været en kontinuerlig nedgang i antallet af abonnenter hos trykte medier gennem mange år. Det gælder også Nyt Aspekt.
Det var derfor med en vis rysten på hænderne, at vi kiggede grundigt på jer medlemmers kontingentindbetalinger for 2023, som fandt sted i tidsrummet 1. oktober 2022 – 1. marts 2023.

Flere af jer er nok, ligesom vi, klemt pga. gas- og elregninger og inflation af hidtil ukendt størrelse, og vi vidste godt, at det kunne få indflydelse på, hvor mange der ville betale.
Desværre valgte hundredvis af jer læsere – ja mere end tusind, dvs. mere end 30 % – at undlade at betale for de spirituelle impulser fra Nyt Aspekt.

Det måtte nødvendigvis give anledning til hurtig handling! Bestyrelsen for Foreningen Nyt Aspekt har nu måttet drage den konklusion, at vi ikke kan fortsætte som hidtil. Vi må pensionere det trykte medlemsmagasin efter 55 år – heraf 40 år under titlen Nyt Aspekt.

Du får alligevel artikler og info i 2023
For os i foreningens ledelse er det vigtigste, at vi alligevel kan udsende de artikler m.m., som skulle have været bragt i de trykte udgaver af Nyt Aspekt i 2023.
Vi har fundet følgende løsning:
Den sidste papirudgave af Nyt Aspekt – nr. 1/23 – har du modtaget midt i januar. Fremover sender vi dig artikler digitalt – dvs. som nyhedsbreve pr. e-mail – resten af året.

... MEN vi mangler din e-mail - Udfyld boksen øverst til højre!

 Til dig som ikke har e-mail

vil vi foreslå følgende:

Har du en ven/bekendt/nabo eller et familiemedlem, som har e-mail? Så bed personen om fra sin egen e-mail at sende til minmail@nytaspekt.dk: dit navn og din postadresse.
Så sender vi fremover dine artikler til denne person, som så kan printe dem ud til dig.


Du får således det samme antal artikler, som hvis vi havde udsendt tre trykte numre mere af Nyt Aspekt her i 2023.
I de kommende nyhedsbreve vil du foruden læsestof få mulighed for at se aktiviteter hos vores annoncører.
Disse nyhedsbreve vil blive sendt til dig ultimo marts, primo maj, juli, september og november.

Alle på Nyt Aspekt arbejder nu gratis
Da situationens alvor var ved at gå op for os, blev alle ansatte sagt op. Og vi sagde stop for honorar til skribenter og eksterne medarbejdere. Foreningens nu ulønnede medarbejdere – som i det daglige udgør en håndfuld – vil således fremover producere artikler til dig og styre det administrative.

Det kan endda være, at vi bliver ved med at sende dig gratis artikler også i året 2024. Vi kan nok slet ikke lade være!

Indtægter fra det forventede annoncesalg vil på ingen måde kunne dække vores udgifter til husleje, varme, el, forsikringer, it-omkostninger m.m. Så må vi se, om nogen hen ad vejen vil hjælpe os med at betale.

—————– ooo —————–

En fantastisk rejse – en spændende odyssé
Vi har udgivet magasiner siden 1968. I årene 1968-1982 som UFO ASPEKT, først med ufo-artikler og lidt filosofi, senere med mere og mere filosofi og personlig udvikling. Fra januar 1983 ændrede vi magasinets navn til NYT ASPEKT, og frem for alt ændrede vi totalt indholdet til det, du kender.

Vi har 370 udgivelser bag os, hvilket ganget op med oplagstallene giver mere end 3,1 millioner blade, fordi vi i årtier hvert år uddelte mere end 72.000 gratis prøvenumre for at udbrede kendskabet til det spirituelle livssyn. Vi har afholdt hundredvis af foredrag, en del konferencer og utallige medlemsmøder. Vi arrangerede landets første krop-sind-ånd-udstillinger (1985-88). De tiltrækker stadig titusindvis af spirituelt interesserede over hele landet.

Vi føler først og fremmest, at vores emner fra at være fagligt nicheorienterede nu er implementeret i rigtig mange af hverdagens gøremål, samtaler og væremåder. Ta’ nu bare ordet ”karma” – det ses og høres snart overalt.
Utallige er de emner, Nyt Aspekt har bragt til torvs. Mange er blevet en del af dagligdagen. Det er bare så skønt!

Tak …
Tre af de nuværende aktive har været med hele vejen fra 1968. Andre har arbejdet 41 år, 22 år eller 7 år i foreningen. Alle har været utroligt idealistiske. Som ansat et sted med ligeløn er man idealistisk, når ens lønseddel i flere årtier viser en timeløn på 118 kr. – uden pension.

Utallige er desuden de mange frivillige, der helt siden 1968 gjorde det muligt at drive Foreningen Nyt Aspekt. Uden disse hjælpere havde det overhovedet ikke været muligt!
Da vores aktiviteter toppede, havde vi mere end 8.000 medlemmer, 17.000 læsere, 12 ansatte og en håndfuld frivillige hver dag. Sidste år var vi 1 fuldtidsansat, 3 deltidsansatte, 2 provisionslønnede og fire frivillige.

Fremover vil der som sagt kun stå frivillige bag læsestoffet til dig!

Det er pensionstid for de fleste af de tidligere ansatte – ligesom for det trykte magasin. Det digitale er den nye kommunikationsmetode, og derfor får du de kommende artikler på denne måde. Stigende udgifter til papir, trykning, distribution og porto har sammen med de manglende kontingentindbetalinger umuliggjort alt andet.

Vi er særdeles taknemlige overfor det aktive liv, som Nyt Aspekt har været med til at skabe i årenes løb. Taknemlige for, at vi har fået lov til at bidrage på vores måde. Derudover er vi taknemlige overfor alle, som har fulgt os og bakket os op på denne rejse gennem mere end fem årtier.

Vi er samtidig meget glade for at kunne sige på godt gensyn i din indbakke! Vi glæder os til stadig at kunne sende dig artikler om det holistiske, alternative, komplementære, spirituelle og åndsvidenskabelige univers, som vi lever i.

Mange kærlige hilsner fra Foreningen Nyt Aspekt


Steen Landsy
– og Benny, Gert, Henning, Iben, Ingelise, Kurt, Liselotte, Nanna og Steen K.

  Læs - og Udfyld
  NYT ASPEKT ONLINE

  LÆS & LYT
  på farten
  – eller når du vil!

  Vi har udvalgt nogle af de artikler,
  Nyt Aspekt har bragt
  gennem årene.
  Artiklerne er opdelt i seks kategorier.

  KLIK HER:

  PERSONLIG UDVIKLING

  SPIRITUEL VIDEN

  FÆNOMEN & FORKLARING

  ÅND & SAMFUND

  SIND & KROP

  ÅND & FORSKNING 

  LYT-foto, Unsplash - FORMINDSKET02

  Bog &
  Mystik

  Køber du bøger? Musik, dvd’er, krystaller, englekort o.l.? Få 10 % på dine onlinekøb hos Bog & Mystik, når du handler ved at klikke ind her fra nytaspekt.dk

  Bog & Mystik sender over
  hele landet.

  Endnu en fordel ved at være medlem af
  Foreningen Nyt Aspekt.

  Behandlerlisten.dk

  Søger du?
  Så find din alternative

  behandler her!
  700 behandlere over hele landet.
  Du kan søge på sygdomme eller
  på symptomer.

  Er du alternativ behandler?
  Så bliv fundet her!
  Du får grundoptagelsen gratis, når du er medlem af
  Foreningen Nyt Aspekt.
  Som medlem får du desuden mulighed for at lægge tekst, klienthistorier og
  profilbillede ind.

  KLIK HER