Seneste Leder – Nyt Aspekt nr. 3-2019

Leder Nyt Aspekt juli 2019

At genvinde det tabte
Både forbindelsen til naturen og til det åndelige.

Hvad skal man dog derude i det grønne? De kalder det vistnok naturen. Hvad skal man lave derude, der er jo ingen skærme? Er der farlige dyr? Træer at klatre i? Må man overhovedet gå dér – og bade dér?
Der bliver flere og flere natur-uvante familier. Det hele ender indendørs med computerspil, tv-serier, shopping i storcentre, fitness i airkonditionerede lokaler m.m. Men det vil Danmarks Naturfredningsforening gøre noget ved.
De starter lige nu projektet Naturfamilier, som tilbyder ”pakker” af oplevelser, så familierne ikke selv skal finde på og planlægge, de skal bare møde op! Det hele foregår i Facebook-grupper, hvor man inviterer hinanden på konkrete ture.
At insekter og andet ”kryb”, regn, måske endda mudder og lange gåture bare er ”Øv – besværligt – tidskrævende” har gjort mange voksne og børn til natur-analfabeter. Hvordan er det kommet dertil? Hvorfor skal vi nu ligefrem have hjælp til at opdage, at vi har så godt af at være i naturen – ja, faktisk hænger sammen med den og har brug for den?
Førhen havde menneskene et instinkt for det. Alle levede i nær forbindelse med naturen. Var fortrolige med årstiderne og månefaserne – kunne aflæse vejret sådan nogenlunde – kendte dyr og planter på godt og ondt. Alt det, som var nødvendigt for at overleve.
Men gradvis mistede vi instinktet og udviklede til gengæld mere intelligens. Mere og mere lyttede vi efterhånden til videnskabens rent stoflige måde at betragte livet på. Sådan mistede vi lidt efter lidt den naturlige forbindelse til vores omverden.
Det samme er sket med vores forhold til det guddommelige. Menneskene havde engang en sikker tro på, at de var forbundet til noget større. Vi vidste fx instinktivt, at man kunne få hjælp gennem bøn. Men med videnskabens indmarch blev alt intellektualiseret – ”Naturligvis er der ingen at bede til. Og da slet ikke en kærlig gud.”
Nu skal vi lære det hele igen. Men ikke gennem tro, instinkt eller fornemmelser. Gennem viden! Sammen med en inderlig følelsesmæssig oplevelse af nærhed og enhed. Denne kombination af logik og oplevelse vil uundgåeligt føre os frem til den konklusion, at vi hænger sammen med og er afhængige af alt omkring os. At stof og ånd er to sider af samme sag.
I dag er mange heldigvis så småt ved at forstå, at vi er en del af naturen og kloden. Men at vi også alle er forbundne med noget guddommeligt? Næh, dér har vi endnu et godt stykke vej at gå.
Måske skal vi også lave ”hjælpepakker” på det område? Det har faktisk været gjort længe, fx her i Nyt Aspekt. Det kaldes spirituel og åndsvidenskabelig forståelse – den teoretiske vej. Mange er også godt på vej med deres personlige oplevelse af det spirituelle.
Langsomt lander vi i en større og større bevidstgørelse af sammenhængen natur/klima/klode og af vores evige forbindelse til det guddommelige. En verden af kærlighed og helhed er ved at blive født.
God rejse!

Kærlig hilsen og god sommer til alle jer trofaste læsere!


Steen Landsy
Ansvh. red.