Seneste leder

Leder Nyt Aspekt januar 2020:

Har du frihed til at vælge?
Ja … men det er to skridt frem og et tilbage.

I alle livets forhold oplever vi kaos og omlægning. Vi kræver fx frihed til at vælge holistiske helbredelsesformer, men tryk avler modtryk! Der svares igen fra Levnedsmiddelstyrelsen, sundhedsmyndighederne og lægestanden (ofte med medicinalfirmaernes milliarder i ryggen).
     Et enormt antal syge mennesker er omdrejningspunkt for denne ”kamp”. En ny undersøgelse fra Aalborg Universitet blandt danskere over 16 år viser nemlig, at to ud af tre er erklæret kronisk syge, og 80 % af vores resurser på sundhedsområdet går til disse personer. Samtidig har 51 % af befolkningen prøvet alternative behandlingsmetoder.
     Her er nogle brikker fra ”kamppladsen”:

Modstand
USA: Når et middel ikke er godkendt af FDA (den amerikanske sundhedsstyrelse), betragtes det som ”nyt” og må ikke markedsføres. Men ingen homøopatiske midler er FDA-godkendt, for det ville ruinere de fleste producenter. Derfor kan FDA kalde al homøopati ”illegal”.
     Australien: Ifølge en rapport fra 2012 er homøopati virkningsløst. Men ihærdige fagfolk borede i sagen og fik for nylig frigivet den ”usminkede” rapport, som var positiv! Læs mere i artiklen på næste side.
     Danmark: Styrelsen for Patientsikkerhed nedlagde i september hjemmesiden www.srab.dk (SRAB = Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ behandling). Den indeholdt information om alternative behandlingsformer, samlet gennem et halvt århundrede af ViFAB. Begrundelsen var, at den ikke var opdateret.
     Flere begræder dette, men SundhedsRådet (paraplyorganisation for komplemetær/alternativ behandling og uddannelse i Danmark) fremhæver, at nu skal man ganske vist selv lede mere efter seriøs information, men til gengæld vil man på de enkelte behandlerorganisationers hjemmesider få sidste nye information og opdaterede behandlerlister.

Fremgang
ICAK (InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling) kom fra april 2019 på finansloven med fire års støtte. Et sådant oplysningscenter er utroligt værdifuldt, fordi mange går i chok ved en kræftdiagnose. Patienter og pårørende kan gratis og anonymt få hjælp og rådgivning – telefonisk, personligt (i Århus) eller på www.icak.dk
     MayDay: Her skal også fremhæves den danske forening MayDay, som utrætteligt arbejder for at formidle fri viden om holistisk sundhed, livskvalitet, menneskerettigheder m.m. Et omfattende og uensartet område. Tak for den store indsats siden 1995!

The bright side …
Vi må stadig regne med stor modstand fra ”magten, pengene og de autoritære”, der opfatter sig som de eneste, der har sandheden i deres hænder. For nylig krummede jeg fx tæer over P1’s program Sygt Nok, hvor bladsellerijuice, som har hjulpet utallige, blev rakket ned – uden at nogen anden part blev hørt!
     Men – lad os huske at se efter de generelle forbedringer. De to skridt frem. Samtidig med, at vi er pragmatiske og forstår baggrunden for det ene skridt tilbage. Lad os glæde os over, at ”inkvisitionen” i dag kun er verbal – selvom den prøver at stække vores frihed.
     Man kan ikke bremse solen, når den står op. Kun tage noget over hovedet, så man ikke ser den.
     Always look on the bright side of life. Syng det hver morgen og aften i det nye år. Godt nytår fra alle os på Nyt Aspekt!

Kærlig hilsen


Steen Landsy, ansvh. red.