Seneste leder

Leder Nyt Aspekt januar 2021:

Ser du visdom og kærlighed?
Der kommer et alternativ til demokrati som styreform.

Visdom og kærlighed er ikke lige det, nyhederne bærer mest præg af. Selvom de i virkeligheden handler om mennesker, der gør, hvad de formår for at leve op til deres egne idealer, er der uhyre meget ”kamp”. Parlamenternes oppositionspartier forventes at kritisere regeringerne – helst sønder og sammen. Pressen forventes at være særdeles kritisk – helst hele tiden.
Selvfølgelig er det ofte nødvendigt at få belyst hensigter, moral og handlinger. Især fordi vi alle er ufærdige væsener på vej i udviklingen. Men tonen og begrundelsen for at gøre det kan ofte findes i ønsket om egen magt. ”Andres ulykke er ikke at foragte”.
Den stærkt negative kritik gør mange af os borgere trætte, opgivende og desværre måske også ligeglade. Vi efterspørger positive, opbyggelige debatter og samarbejde med maksimal god vilje.

”Demokraturer”
Mange samfund er gået fra diktatur til demokrati – altså fra én persons beslutninger til flertalsbeslutninger. Vi er stolte af at være demokrater, selvom det ofte betyder, at der tages beslutninger mod mindretallets – fx de svages – interesser.
Vi ser nogle steder uretfærdige demokratiske valgsystemer, og i mange folkevalgte parlamenter er skænderier og ekstrem mangel på samarbejde mere reglen end undtagelsen.
Sjældent ser vi demokratier med dyb og kærlig respekt for mindretallet, og desværre vokser antallet af demokraturer – pseudodemokratier. Den stærke mand lurer bag skalkeskjulet ”demokrati”. Denne tendens er en sygdom i ethvert sandt demokrati.

Fremtiden: De bedst egnede
Er demokrati i virkeligheden fremtiden? I gamle dage blev vi ledet af enevældige konger, måske med lidt hjælp fra aristokratiet – de rige, magtens mænd. Men den egentlige betydning af aristos (græsk ord) er bedst.
Fremtidens Verdens Forenede Stater vil være demokratisk opbygget, og lederne vil være ikkemagt-mennesker.
Hver nation vil vælge sine ”aristokrater” = de bedst egnede hvad angår deres evner til at vise visdom, kærlighed, samarbejde og handlekraft.
Når vi bliver kloge nok som vælgere til at efterspørge disse egenskaber hos de opstillede, vil egnede kandidater stille op og blive valgt. Så kommer der samfundsmæssige forandringer med langt mere næstekærlighed, end vi ser i dag.
Hvornår – hvornår? spørger du. Jah – vi er kun i barnestadiet, derefter kommer det trodsige teenagestadie, og endelig bliver vi voksne. Rejsen er lang, men spændende, fordi lyset/det positive ses lidt hver eneste dag, hvis du kan få øje på det!
Udviklingen handler naturligvis også om os som individer. Vi skal bare klø på med os selv! Selv komme så tæt på disse fremtidens værdier og handle så godt, vi overhovedet kan ud fra vores evner, viden og idealer. Vi kan støtte og stimulere hinanden – fx ved at læse Nyt Aspekt, ved at tale om det positive og forsøge at udtrykke det på alle måder.
Hvis du øver dig i dette, får du et godt nyt år 2021, og alle, du møder, vil bevidst eller ubevidst mærke dine kærlige forsøg på at blive ”aristokrat” = den bedst egnede.
Kærlig hilsen og godt nyt år 2021 fra os alle her på Nyt Aspekt!


Græsk miniordbog
Demokrati kommer af demos = folk og kratein = herske.
Aristokrati kommer af aristos = bedst og kratein = herske.


Kærlig hilsen


Steen Landsy, ansvh. red.