Skip to content

Seneste leder

Leder Nyt Aspekt april 2021:

Pandemitræning

Træning i følelsen af at leve i én verden.

Vi har hørt det til bevidstløshed. Tænk positivt!!! I en samfundsmæssig sammenhæng gælder det også nedlukning, isolation og mangel på kontakt mennesker imellem.
     Det kan være ret så svært, men faktisk kan vi løfte os lidt op til Jordklode-niveau og dér glæde os over en ny tendens. Coronapandemien har nemlig givet forøget opmærksomhed mod andre nationer, folkeslag og områder på kloden.
     Hør fx hvad den bulgarske politolog Ivan Krastev sagde lige før nytår: ”For måske første gang i historien har mennesker verden rundt haft de samme samtaler og delt den samme frygt. Ved at blive hjemme og tilbringe utallige timer foran computere og fjernsyn har folk kunnet sammenligne det, der skete for dem, med det, der skete for andre mennesker andre steder. … Vi kan ikke nægte, at vi for tiden mærker, hvordan det føles at leve i én verden.”
     Tænk engang, når vi i fremtiden ændrer baggrunden for denne følelse. Når det ikke mere er frygt – ikke angst – som driver vores interesse for, hvordan vores medmennesker lever og har det.
     Tænk engang, når vores tanker derimod i måske 60 % af dagen kun handler om, hvordan vi kan være til gavn for andre. Hvordan vi kan dele, støtte og skabe sammen. Hvordan vi kan udvikle en verden, hvor vi med glæde, kærlighed og gode intentioner hele tiden beskæftiger os med at skabe supergod stemning = positiv energi.
     Læs fx alle de inspirerende korte nyheder på Verden Rundt-siderne i Nyt Aspekt og oplev, hvordan nye tanker og aktiviteter allerede spirer og gror! Det er virkelig ved at løfte energierne i verden.
     I den personlige udgave kan vi hver eneste time øve os i positive energier. Stoppe den konstante kritik af os selv og andre (læs fx artiklen Venlighed side 15). Opfatte det, der sker, som noget, vi selv er årsag til og på et personligt plan selv kan gøre noget ved.
     Svært? Jo jo – bare sååå svært, men det kaldes personlig udvikling, og resultatet og konsekvensen tager vi med os både i den åndelige verden, hvor indholdet i vores bevidsthed er bestemmende for vores oplevelser, og i det næste liv, hvor det samme indhold bestemmer inkarnationens indhold.
     Så måske skal vi se coronapandemien i et større perspektiv: som en situation, der har til formål endnu en gang at rette vores opmærksomhed mod fællesskab, enhed og personlig livsglæde og taknemlighed over det, vi vitterlig har at være glade for.
     Foråret er over os. Solens stråler opvarmer alt. Lad din indre sol fyldt med gode intentioner komme mere og mere til orde – så det også bliver sommer i din bevidsthed!

Kærlig hilsen


Steen Landsy, ansvh. red.