Seneste leder

Leder Nyt Aspekt juli 2020:

Fra modsætning til samarbejde
Hver dag har sine ”grænser”, der kalder på opblødning og i sidste ende nedbrydning.

”Fra modsætning til samarbejde” – et ønske, der er relevant i hele verden, men som jeg her vil bruge om et tæt, grænseoverskridende samarbejde, hvor fælles problemer løses i fællesskab mellem to folk. Det handler om grænselandet med de 50.000 dansksindede i Nordtyskland og de 15.000 tysksindede i Sønderjylland.                   
Grænser har Fanden skabt. Men menneskene har virkelig underbygget skabelsen! Sejrherrer har trukket streger på landkort på tværs af kulturer, etnicitet og sprog, og det har kun skabt krig, undertrykkelse, uro og alle mulige former for had – og gør det stadig den dag i dag.
Derfor er der grund til her i 100-året for Genforeningen at se på de positive – ja, spirituelle – sider af grænsesamarbejdet: Fra enten-eller til både-og. Identitet som dansk/tysk defineres ikke i modsætning til, men i mødet med de andre!
At kloge danskere dengang i 1920 insisterede på en folkeafstemning om tilhørsforhold, har klart skabt bedre grænseforhold. Det blev basis for 100 års positiv udvikling med gensidig respekt og fælles løsninger.         Et udtrykt positivt billede på fremtiden! Sådan skal grænser nedbrydes, afskaffes og fjernes mellem lande og i vores sind. Nationalisme er bare egoisme med flere individer indblandet, så udviklingskravet til såvel nationer som os hver især handler hele tiden om at række hænderne ud til de andre og skabe fællesskab baseret på forståelse og tolerance.
UNESCO vil sidst i 2021 afgøre, om det fredelige samliv i det dansk-tyske grænseland skal optages på listen over immateriel kulturarv. En fælles dansk-tysk ansøgning blev underskrevet og indsendt her i foråret.
Selv siger mindretallene: ”Vi er nået derhen, hvor vi kan vise andre grænseregioner, at det kan lade sig gøre at gå fra fjendskab til venskab uden at give afkald på kulturel og sproglig autonomi.” (Sydslesvigsk Forening).
Fred er ikke nok i sig selv – slet ikke, hvis den er påtvunget en ”taber”. Fred er en kærlighedsevne hos individer, nationer, unioner, kontinenter, ja i sidste ende hos hele Jordklodens samlede folk. Og der er kun én vej – for dig, mig og alle mennesker – nemlig at øve sig i at tænke på andres behov og ligeligt afbalancere disse med egne behov.
Gennem 100 år er det lykkedes at skabe en mere og mere positiv udvikling i det dansk-tyske grænseland. Omsæt denne udvikling til dig selv. Tænk på, at du også bor i et sådant grænseland. At du hver eneste dag møder ”anderledes” tænkende, som du gerne vil have fredelig sameksistens med. Hver dag har sine ”grænser”, der skal opblødes og i sidste ende nedbrydes.
Tydeligere og tydeligere ser vi, hvorfor teorien om reinkarnation ikke bare er logisk: flere liv er rent faktisk såre nødvendige, for udvikling tager tid.
Men hver dag har ikke bare sine kampe, men så sandelig også sine ”sejre”. Forudsat at vi handler klogere end de gamle sejrherrer, der skabte modsætninger. Vi vil fremover skabe enhed gennem vores mere og mere intellektualiserede følelse = kærlighed.
God sommer og kærlig hilsen fra alle os på Nyt Aspekt


Danmark og Tyskland mener, at det fredelige samliv i grænselandet bør
optages på UNESCO’s liste over immateriel kulturarv.
Kærlig hilsen


Steen Landsy, ansvh. red.