Seneste Leder – Nyt Aspekt nr. 3-2019

Leder Nyt Aspekt oktober 2019

MEDFØLELSE I POLITIK

Jo, du læste rigtigt – et frø er sået!

Regeringen må blive mere empatisk,
hvis der skal gøres noget ved fx ulighed og klimakrise,
mener Labour-medlem lord Dubs, der støtter Compassion in Politics.

 

 

 

Spirituelt interesserede sukker altid efter to ting: at den spirituelle holdning og forståelse må blive implementeret i skolevæsenet, og at der må blive indvalgt nogle politikere, som har en mere helhedsorienteret, kærlig indstilling.
         Midt i kollapser, miljøproblemer, brudte fællesskaber, handelskrige og uro pga. social undertrykkelse bliver der faktisk sået positive frø!
         I England har Labour-medlem lord Dubs som leder af den nye kampagne Compassion in Politics igangsat en idé. Der skal medfølelse ind i politik! Gruppen bag kampagnen mener, at regeringen må blive mere empatisk, hvis der skal gøres noget ved fx ulighed og klimakrise.
         Kodeordene er medfølelse, samarbejde og venlighed. Lord Dubs fik selv asyl i Storbritannien efter at være flygtet fra nazisterne i 1939, da de invaderede Tjekkoslovakiet. Han fortæller: – Jeg har med egne øjne set den solidaritet, der opbygges i en gruppe flygtninge.
         Kampagnen har fået tilhængere på tværs af partiskel! Den vil bl.a. offentliggøre et manifest med input fra akademikere og aktivister. De vil introducere en ”medfølelsestest” i britisk politik for at ”hæve levestandarden for de mest udsatte og beskytte kommende generationer og vores planet”.
         Og tænk engang: Gruppen vil vove at introducere parlamentsmedlemmerne for ”retningslinjer for medfølelse” samt bede avisredaktører underskrive et ”løfte om medfølelse”.
         – Trump, Brexit, flygtningekrisen og store besparelser er alt sammen klare eksempler på, hvad der sker, når medfølelse tilsidesættes, siger Jennifer Nadel, medstifter af Compasion in Politics. – Hvis vi bringer medfølelse tilbage i hjertet af vores politik, kan vi med ét slag ændre den for altid.
         Ja, kære læser, det er positive og opbyggende toner –  godt nok kun fra ganske få politikere. Og én ting er jeg sikker på: Alle danske politikere ville sige ja til et sådant manifest, men ville de reelt bruge en medfølelsestest på alle lovforslag? Ville de underlægge sig retningslinjer for medfølelse i det danske folketing?
         Der ville såmænd nok være en massiv tilslutning fyldt med lovord til denne så logiske impuls, men mon ikke realiteterne ville være at sammenligne med den holdning, der affødte ordet ”klimatosser”? Først når der er mange af dem, at det for alvor påvirker politikernes genvalg, kan vi regne med reelle medfølelseshandlinger.
         Men det er en god begyndelse! Fordi enhver tanke i retning af kærlighed, humanisme og dermed medfølelse i politiske beslutninger er som et frø, der sås i den åndelige materie.
         Derfra vil frøets energi påvirke de modtagelige. De vil bruge impulserne til at skabe nye og spændende tiltag. Dét vil forandre vores samfund til det, som de vise siger virkelig kommer:
         En verdensstat med respekt for individets rettigheder og med ledere med en medfølelse så stor, at alle beslutninger hele tiden peger mod at opfylde de virkelige behov hos såvel enkeltpersoner som fællesskabet, alt i samklang med klima, resurser og en bæredygtig fremtid.

Kærlig hilsen


Steen Landsy, ansvh. red.