Seneste leder

Leder Nyt Aspekt april 2020:

Fremad – øh, tilbage – øh, fremad?

Tallene er bare vokset og vokset. Holdningen ”Der er mere mellem himmel og jord” har i Danmark nu tilslutning fra 52 %, mens 14 % tror på reinkarnation. Men så kig lige her!
     I Norge tror færre og færre på reinkarnation. I 1996 viste en undersøgelse ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, at 24 % troede på reinkarnation; i 2012 var tallet 17 % – og nu er det helt nede på 11,4 %. Hvad sker der?
     I Danmark ved vi, at antallet af protestantiske gudstroende siden 1948 er faldet fra 80 til 63 %, og at folkekirkens medlemstal i byerne svinger mellem 68-72 %. Og at mange slet ikke bruger kirken mere. Hvad sker der?
     Spirituel videnskab siger, at trosevnen langsomt gennem flere liv svinder ind hos flere og flere. Vi kan simpelthen ikke mere tro på autoriteter – ej heller blive inspireret af, hvad gamle hellige bøger mener er sandheden. Samtidig vil materialismen og ateismen vokse kraftigt i de kommende århundreder.
     Det vil lægge pres på religionerne. De vil blive afkrævet intellektuelle forklaringsmodeller. De vil blive afkrævet social bevidsthed, økonomisk ansvarlighed og økologisk kærlighed. De vil blive afkrævet neddrosling af dogmerne og mere åbenhed og omstillingsparathed. De vil blive afkrævet tilpasning til videnskabens idéer. Tilpas – eller forsvind!
     Men store befolkningsgrupper vil fortsat holde kraftigt fast i religionernes dogmatisme. Hos mange vil trosevnen nemlig være intakt et pænt stykke ud i fremtiden. Religionernes fremgang er endnu ikke kulmineret, selvom det ser sådan ud på vores breddegrader.
     Denne kolossale modsætning mellem religion og sekularitet/verdslighed vil skabe store konflikter – vi har kun set starten!
     Det bliver en sej udviklingsvej. En pose ”blandede bolsjer” med nogle, der smager godt, og andre, som smager forfærdeligt. Men når man forstår menneskehedens udvikling, kan man skue ud over kaos og se alting som fødselsveer for det kosmisk ansvarlige menneske. (Et menneske, hvis gudsoplevelse og personlige tilgang til det åndelige skaber egen filosofi og spiritualitet uden nogen former for dogmer og institutioner.)
     Med et sådan perspektiv og udviklingssyn får man ro i kaos. Overblik trods rod i verden. Og derfor kan man bruge sin forståelse til at videreudvikle sin kærlighed til gavn for både én selv og andre.

Kærlig hilsen


Steen Landsy, ansvh. red.

”Før var det de religiøse, der ville forklare alting ved hjælp af en gud, og som mente, at ateister var fortabte, der skulle frelses.
Nu er det ateisterne, der vil forklare alting ved hjælp af videnskaben, og som mener, at religiøse mennesker er fortabte, der skal frelses.”
Ole Grünbaum