Skip to content

Seneste leder – juli 2021

Ser du langt nok?

Sommer er for mange ensbetydende med, at vi kommer mere ud af byen og kommer ud og oplever nogle vidder, som vi måske ellers kun ser på en skærm 40 cm fra vores øjne.
   Det må da være sundt at komme derud, ik’? Jo, og langt mere, end vi tror! For der sker som sædvanlig langt mere end det, øjet lige ser! Vi får faktisk både en reaktion i vores parasympatiske nervesystem og i vores følelsesmæssige aura = vores følelser.
   Det er forfatteren Steven Kotler (USA), der har kigget ind i dette med at lade blikket glide ud over store vidder og undersøgt vores reaktion derpå. Det parasympatiske nervesystem – ”hvile- og fordøjelsessystemet” – omsætter oplevelserne til kemi, der sænker vores hjerterytme og aktiverer vores kirtelsekreter.
   Men der er som bekendt også lige noget med bevidstheden foruden kroppen. Det har vist sig, at når man kigger på ensartede flader – fx en tom væg eller ud på himlen – tager man toppen af alle de mange andre indtryk og får dermed plads til nye tanker. Kort sagt bliver man mere effektiv og styrker sin evne til at løse problemer.
   Og endnu en bevidsthedseffekt: De store vidder åbner også dit sind for mere energi, mere kreativitet – alt sammen fysisk understøttet af flere processer i hjernen.
   Skal du skabe – et maleri, en tekst, et overblik eller hundredvis af andre ting – så er det værd at lede efter vidder. Og det vil sige længere udsyn end bare lige til den nærmeste skærm. Naturen er derfor som en sommerferieaktivitet så utrolig vigtig!

Ser du nyt?
Og hvor går turen så hen? Her kunne du jo tænke på, at den, som oplever nye ting, nye steder, nye mennesker, nødvendigvis er nødt til at omstille sig. Man må reagere på de nye indtryk, skabe nye vaner og gøre sig ydmyg overfor de nye påvirkninger.
   Alt det er så umådeligt sundt for vores spirituelle udvikling, at du med sindsro kan vælge at agere helt anderledes og gøre noget måske for dig utroligt forandrende. Kort sagt udfordre din vanebevidsthed, som har det med at sige ”tryghed og gentagelser”.
   Hvis du hører til dem, som hele tiden i hverdagen oplever nyt, så fald til ro i en hytte, på et øde sted, gå ensomme ture, find natur, hvor du kan være i fred.
   Modsætningens energi skaber nye evner og giver dig en større spirituel bredde til at forstå flere aspekter af livet og af dine medmenneskers mangeartede måder at være på.

Rigtig god sommer med vidde og nyskabelse!

Kærlige hilsner
Steen Landsy, ansvh. red.