Tidligere artikler

Viden du må have

Vi har her udvalgt nogle af de bedste artikler, Nyt Aspekt har bragt gennem årene. Se nedenfor – vælg en kategori – vælg en artikel – klik og læs. Klik på fuld skærm for bedre læsevenlighed. Rigtig god fornøjelse.

NB: Kontaktoplysningerne efter artiklerne kan være forældede.

Artiklerne er opdelt i seks kategorier – vælg og klik:
PERSONLIG UDVIKLINGSPIRITUEL VIDEN – FÆNOMEN & FORKLARING – ÅND & SAMFUNDSIND & KROP – ÅND & FORSKNING

PERSONLIG UDVIKLING

Besøg af de døde
– i drømme

Når de ”døde” besøger os i drømme, styrker det vores tro på overlevelse efter døden. Visheden om det evige liv er en af jordelivets dejligste gaver.
af Margaret Dulaney, essayist
(artikel fra Nyt Aspekt 2/2015)
Skorpionen – en brutal læremester
Skorpionen skal lære dig at slippe dine begær. Og når først processen er i gang, er der intet kompromis. Men dyb forvandling er resultatet.
af Christian Paaske, astrolog
(artikel fra Nyt Aspekt 6/2005)
Glæden – at finde livsglæden
Man kan arbejde bevidst med at bringe glæden ind i alle livets forhold. Man kan – samtidig med, at man accepterer de svære ting i livet – øve sig i at flytte sit fokus over på at være glad. Prøv også disse: En hurtig øvelse – En øvelse i naturen – En helhedsøvelse.
af Steen Landsy, kursusleder
(artikel fra Nyt Aspekt 4/2015)

SPIRITUEL VIDEN

Klodevæsenet
Klodevæsenet står overfor et gigantisk bevidstheds- og ikke mindst intuitionsgennembrud. Klodens hjerne – vi mennesker – skal opgraderes. Det kaldes personlig udvikling.
af Steen Landsy, kursusleder
(artikel fra Nyt Aspekt 4/2014)
Starten er gået … målet
er VERDENSSTATEN

Verdens ca. 190 nationsvæsener arbejder på samme ”arbejdsplads”. Ledelsen forventer fælles fodslag! Målet står klart: at skabe enhed. Svært? Ja, det ses tydeligt. Lad os fastholde målet og bidrage som verdensborgere.
af Steen Landsy, kursusleder
(artikel fra Nyt Aspekt 2/2017)
Synkronicitet
”Tilfældige” sammentræf kan give os vidunderlig inspiration og vejledning. Og styrke vores oplevelse af, at alt er ét. Vores bevidsthedsniveau er afgørende for, i hvilket omfang vi møder synkronicitet.
af Eskild Tjalve, underviser
(artikel fra Nyt Aspekt 3/2011)

FÆNOMEN & FORKLARING

Den aften Børglum
Kloster ikke var der
”Vi kiggede og kiggede, men klosteret var der ikke. Havde vi husket forkert? Pludselig så jeg en skikkelse komme løbende imod mig – det var mig selv! I det øjeblik blev jeg bange …”
af Knud Sørensen, forfatter
(artikel fra Nyt Aspekt 6/2005)
Frivillig ufo-bortførelse
Brækket ben ingen hindring! Han tog lige på en tur med ufo-vennerne – mens hele hospitalet ledte efter ham.
af Brad Steiger, forfatter
(artikel fra Nyt Aspekt 1/2010)
Drengen der vidste …
Allerede som toårig fortalte han, at han engang var en berømt baseballspiller. Og endda med samme mor som i dette liv. Hans mange detaljerede udsagn er blevet bekræftet.
af Roy Stemman, redaktør
(artikel fra Nyt Aspekt 3/2017)

ÅND & SAMFUND

Opbrud
Store forandringer. Hurtige fornyelser. Hvordan kan vi håndtere nutidens omvæltninger?
af Neale Donald Walsch, spirituel lærer
(artikel fra Nyt Aspekt 4/2010)
Næste trin: Gruppebevidsthed
I Vandbærerens og Fiskenes periode løftes mennesket ud af sin individuelle bevidsthed og ind i globale og universelle sammenhænge. At løse vigtige samfundsopgaver bliver essentielt. Vi erkender, at der er ét udvalgt folk på Jorden: menneskeheden.
af Kenneth Sørensen, astrolog
(artikel fra Nyt Aspekt 1/2002)
Sociokrati:
Parat til demokrati version 2.0?
Som andet software må et samfunds ledelsesform opdateres.
Sociokrati er det modsatte af demokratiets flertalsdiktatur. Alle bliver hørt.
af Birthe Straarup, projektleder
(artikel fra Nyt Aspekt 3/2014)

SIND & KROP

Organuret i din krop
Livsenergien bevæger sig rundt til kroppens organer efter et bestemt system. Læs her, hvordan du kan indrette din dagligdag, så du følger kroppens indre ur.

af Jørgen Frydenlund, zoneterapeut
(artikel fra Nyt Aspekt 2/1990)
Klangen af et godt liv
Hoppen Svala var en stor udfordring for alle, men en klangskål kaldte hende tilbage til et godt liv.
af Anni Simonsen, journalist
(artikel fra Nyt Aspekt 3/2016)

ÅND & FORSKNING

Planternes musik
– Jeg er ikke i tvivl om, at ikke alene er planter sansende, de har også unikke personligheder, siger Tigrilla, som forsker i plantekommunikation i Damanhur i Italien. Planterne kan lære at spille varieret og i harmoni med andre planter og menneskelige musikanter.
af Tigrilla Gardenia, musikingeniør
(artikel fra Nyt Aspekt 3/2015)
Empati – livets lim
Mennesket er i sin grundlæggende natur mere kærligt og socialt end aggressivt og individualistisk. Det er vores empati, der holder livet sammen. Det giver håb for fremtiden.
af Bo Heimann, forfatter
(artikel fra Nyt Aspekt 3/2012)
Anatomi på QInesisk
Hvordan hænger QI, meridianer og akupunkturpunkter sammen med fosterets udvikling? En engelsk/kinesisk læge har skabt en genial ny syntese af kinesisk og vestlig lægevidenskab.
af Lars Harrekilde, journalist
(artikel fra Nyt Aspekt 2/2016)