NA-Gu 2 linjer-logo-2017
butterflyR
Vedrørende dit medlemskab

Kontakt vores medlemsservice MailMak, tlf. +45 96 44 45 07 (9-15) eller mail nytaspekt@mailmak.com

Husk også at melde adresseændring til MailMak, så undgår vi alle en masse besvær med manglende modtagelse af Nyt Aspekt.
Du kan også selv ændre din adresse, klik her >

Annonceafdelingen
Annoncører kan kontakte Guidens redaktør Benny de Molade på tlf. +45 35 86 86 60 (9-15) eller mail guiden@nytaspekt.dk

Bogholderiet
Fakturaspørgsmål? Kontakt vores bogholder Kurt Lilja på tlf. +45 35 86 86 63 (ti-on-to) eller mail bogholderiet@nytaspekt.dk

Spørgsmål vedr. dit medlemskab? Se ovenfor.

Webmaster
Hvis der noget på hjemmesiden, der ikke fungerer efter hensigten, så send en mail til webmaster Steen Krarup, skr@nytaspekt.dk

BG-til-seneste-nummer

Redaktionen
Redaktørerne Iben Gaarde-Nissen og Steen Landsy samt redaktionsassistent Steen Krarup kan du træffe på tlf. +45 35 86 86 70 (10-12) eller mail redaktionen@nytaspekt.dk

Har du et artikelforslag? Send os en mail, hvor du kort beskriver ideen og emnet, gerne med henvisning til relevante websider. Vi ser på sagen og giver dig besked hurtigst muligt – men da vi får særdeles mange henvendelser, må vi bede om din tålmodighed.

Har du for nylig skrevet/udgivet en bog indenfor vores emner (faglitteratur)? Hvis du sender os et eksemplar, medtager vi den på listen over nyudgivelser i førstkommende nummer. Vi anmelder enkelte bøger – hvilke tager vi stilling til, når vi har haft lejlighed til at læse lidt.

 • Medlemsbetingelser for Foreningen Nyt Aspekt

  Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres samtykke for at indgå en medlemsaftale.

  Da der er tale om en tjenesteydelse, er der ikke 14 dages fortrydelsesret, når du har accepteret medlemsaftalen.

  Levering

  I Danmark modtager du bladet på udgivelsesdatoen, hvilket er på eller omkring den 1. i udgivelsesmåneden. For medlemmer i udlandet kan der gå op til en uge. Hvis bladet er beskadiget, er forsinket gentagne gange eller slet ikke kommer frem, skal du kontakte MailMak (se nedenfor), så vi kan sende dig et nyt.

  Skifter du adresse, bedes du informere os om det senest 14 dage før. Det kan du gøre ved at udfylde formularen på denne side.

  Betaling

  Anvend venligst det medfølgende indbetalingskort inden forfaldsdatoen. Foretages indbetalingen efter denne dato, når den ikke at blive registreret inden næste udgivelse. Ved udebleven betaling sender vi en rykker med et gebyr på 40 kr. Ved en evt. 2. rykker pålægges ligeledes et gebyr på 40 kr.

  Du kan med fordel benytte dig af BetalingsService, dermed undgår du afbrydelser i leveringen.

  Bor du i udlandet, kan du betale med Visa, Mastercard eller Eurocard. Der er indregnet moms indenfor EU. Porto til udlandet svarer til Post Nord Danmarks priser.

  Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af medlemsvilkår.

  Opsigelse

  Dit medlemskab er fortløbende, indtil du selv opsiger det, og stopper altså ikke automatisk ved betalingsperiodens udløb. For at vi kan nå at registrere din opsigelse rettidigt, skal den være os i hænde senest 30 dage efter, at du har modtaget det sidste blad, du har betalt for.

  Opsigelse skal ske skriftligt til: MailMak, Fabriksvej 6, 9490 Pandrup – eller på mail : nytaspekt@mailmak.com

  Manglende betaling, nægtelse af modtagelse eller returnering af bladet betragtes ikke som en opsigelse og fritager dig ikke for betaling.

  Derudover indebærer medlemskabet ingen økonomiske eller juridiske forpligtelser for dig.

  Firmaoplysninger:

  Foreningen Nyt Aspekt, Bjelkes Allé 17 A, 1., 2200 København N
  CVR Nr. 35190147