Skip to content

Indhold og ledere Nyt Aspekt 2022

Nr. 4 – oktober-december 2022


Et vindue til frihed for din sjæl
Krigen i Ukraine har rod i århundreders karma, herunder vores egen.
Vær med til at forløse den kollektive karma og smerte ved at forløse din egen.
af Maria Nylow, coach


ill. Pixabay/Julius H

 

Sort-hvid tænkning: Selvvalgt lykke
Dette velkendte visdomsbegreb kan ikke gentages ofte nok. Hver gang vi peger fingre af andre, peger vi endnu mere på os selv.
af Sander Funneman, forfatter 


Mors sommerfugle
Serie: Aldrig Alene. ”Jeg savner, at min mor er her på Jorden, men samtidig er jeg dybt taknemlig over den forbindelse, der findes til det hinsidige.”
af Sonja Lucien, billedkunstnerNærvær med døden
– forandring af den danske dødskultur
Ny forening tilbyder træning i hjertemod. De første 44 hospicemedarbejdere er allerede blevet bedre til at være nærværende og medfølende.
af Hanne Bess Boelsbjerg og Ann Ostenfeld-Rosenthal, Foreningen Nærvær med Døden

ill. Pixabay/Gerd AltmannEfterår
Løfter du blikket
op mod det sidste
der er tilbage fra sommerens hånd
– svinder dit vemod
som duggen for solen
afløses helt af din undrende ånd.
Digt af Inger Schiøtt.
Illustreret af Lise Meijer.

 

Forvandling via kaos
Ekstremt traumatiske situationer kan føre til spontan spirituel opvågning. Nogle føler sig fuldstændig genfødt – som et helt andet menneske.
af Steve Taylor, psykolog


Citatsilhuetten
”Der er en revne i alting, det er sådan Lyset kommer ind.” Sagt af Leonard Cohen.
af Steen Landsy, spirituel lærer

ill. Pixabay/Tomislav JakupecÅnd og videnskab: Én verden – to slags øjne
Videnskabelig indsigt kan fremme oplevelsen af det guddommelige. Der blæser i dag nye vinde på dette område.
af Alex Riel, filosof


Boganmeldelser:
*
 Holistisk medicin – Hvad er helbredelse? En læges udforskning af healing og sundhed, af Lissa Rankin, anmeldt af Anna Iben Hollensberg.
* Ved himlens dør – Hvad oplevelser med døende kan lære os om at dø godt og leve bedre, af William Peters og Michael Kinsella, anmeldt af Siv Johansson.
* Vi er magiske – om at møde sig selv og opløse traumer gennem meditation, af Jesper Westmark, anmeldt af Anne Wedege.

Verden Rundt – korte nyheder fra ind- og udland
Fx: Auraer bevist – Planterne hyler – Naturmedicin i landbruget – Venlighedens kemi – Holistisk hjælp til hjemløse – Læger går ind for spiritualitet – og meget mere!

Verden Rundt Klima – vores grønne sider
Fx: 212 nye fiskearter – Sekundavand – Koralrev i vækst – Hajmotorvej – m.m.

Det Sker – oversigt over aktuelle messer, kongresser, festivaler o.l.

GUIDEN – Hvem Hvad Hvor i det holistiske Danmark

 

Leder Nyt Aspekt oktober 2022

Det er lige nu …
at gasregningen, elregningen, inflationen og alle de uventede regninger kan få en til at sige: ”Nu må vi spare, hvor vi kan”, og så betaler du måske ikke opkrævningen for magasinet Nyt Aspekt i 2023.

Det er lige nu …
at du mere end nogensinde skal tænke på helhed, kærlighed og impulser til din personlige udvikling som noget meget vigtigt.
Hvad er det, som fortsætter uendeligt? Regningerne? Næh, de er forbigående, om end irriterende. Men din sjæl – din bevidsthed – dit Højeste Selv – fortsætter uendeligt! Og alt hvad du inspirerer disse dele af din bevidsthed positivt med, giver dig forøgede muligheder for udvikling.

Det er lige nu …
at du virkelig skal se på værdien af et fællesskab i spirituel forstand. Et hold af mennesker, som ønsker forandring og øver sig i at skabe den i dette liv.
Det er dette fællesskab, som magasinet Nyt Aspekt prøver at stimulere. Med impulser fra hele verden, som påviser, at det nytter noget at tænke, føle og handle positivt.

Det er lige nu …
at du skal tænke på, hvor meget din indsats i fællesskabet betyder. At du med dit medlemskontingent skaber mulighed for at give tusindvis af mennesker godt, positivt og opbyggende nyt.
Derfor appellerer vi til dig om at betale dit kontingent, så vi stadig kan udsende dette magasin med spirituelt inspirerende stof.

Det er lige nu …
at du skal huske, at ”små hjul kan flytte store ting – du er et lille hjul” (som Erik Grip synger). At din indbetaling kan gøre en væsentlig forskel. Det er derfor lige nu, at energien til næste års magasin kan skabes – gennem dig.

De kærligste hilsner
Steen Landsy og de andre små hjul på Nyt Aspekt
Nr. 3- juli-september 2022


Vink fra himlen
Serie: Aldrig alene. En personlig beretning: Når vores kære er draget hinsides, sender de os ofte hilsener. Vi må blot være opmærksomme på de små vink.
af Elisabeth C.E. Nejsum

 

Krystal Kompasset
For to år siden fik clairvoyante Súsanna Vígdá kanaliseret et nyt redskab: Krystal Kompasset. Nyt Aspekts udsendte har besøgt hende: ”Jeg går fra sessionen på én gang let og opfyldt. Tolkningen giver mening.”
af Tine Sejbæk, journalist

Tomme fængsler gør gavn
Straf er en forældet løsning i Holland. Derfor omdannes flere fængsler nu til samfundsnyttige centre.
af Deborah Nicholls-Lee, journalist

Fællesskabet er vores økosystem
Vi er for længst blevet individuelle nok! Hvordan bliver vi egnede til at være i et fællesskab? Et skift i perspektiv er nødvendigt: Vi må lære at elske og værdsætte andre som en del af os selv.
af Ingo Krampen, advokat


ill.: Unsplash

Fredfyldte stunder
Farvelægning er kreativ meditation – en form for mindfulness. Blot 5-10 minutter dagligt kan give dig ro og afslapning. Skab din egen unikke fredsdue, og lad den på tankens vinger flyve ud i verden …

At gøre det umulige muligt
Vi er ofte “dygtigere” til at forkludre vores liv, end vi er til at se miraklerne og tro på dem. Hvis du virkelig vidste, at den guddommelige skaberkraft strømmer gennem dig, hvordan kan noget da være umuligt for dig?
af Per Henrik Gullfoss, astrolog

 

 

En alternativ uddannelse? Super!
Men hvad så bagefter – gik du i stå? Her er 7 tips til at komme videre – via bevidst livsdesign.
af Birgitte Coste og Søren Lauritzen, bevidsthedsguider

ill.: Pixabay
 

Boganmeldelser:
*
Bevidst bevæget – Inspiration til krop, liv og bevægelse, af Dennis Næsby, anmeldt af Simon Vedstesen.
* Emotionskoden – Lær at bruge energihealing til at forløse fastlåste følelser – og få sundhed, kærlighed og glæde i overflod, af Bradley Nelson, anmeldt af Anne Wedege.
* Det oversanselige menneske antroposofisk forstået, af Rudolf Steiner, anmeldt af Ingelise Hallengren.
* Samt en liste over andre relevante nyudgivelser.

Verden Rundt – korte nyheder fra ind- og udland
Fx: Forskning i at høre stemmer – En abes rettigheder – Den døendes sidste oplevelser – Mere glæde i verden – Homøopati under lup – Mindeord om Thich Nhat Hanh – og meget mere!

Verden Rundt Klima – vores grønne sider
Fx: Indfødte får skov tilbage – Første hvalpark nær Europa – Fra grøntaffald til solpaneler – m.m.

Det Sker – oversigt over aktuelle messer, kongresser, festivaler o.l.

GUIDEN – Hvem Hvad Hvor i det holistiske Danmark
Tema: Kurser og uddannelser

Leder Nyt Aspekt juli 2022

Oprustning? NEJ TAK – og JA TAK

De fleste spirituelt interesserede er pacifister = folk, som søger fred. I øjeblikkets Europa spændes der ben for denne holdning ved, at alle råber på oprustning. I den spirituelle forståelse kan våben dog aldrig føre til opnåelse af fred.
        Krig medfører spænding, modsætninger og hævnønsker. Alt det, som de fleste af os virkelig prøver at undgå at stimulere i vores bevidsthed. Og alligevel stiger den militære oprustning nu mere end nogensinde. Med stærkere og stærkere våben prøver vi som samfund at beskytte os mod krigens gru og mod de militaristiske lederes ønske om magt og deres kamp for den på andres bekostning. Vi græmmes.
        Hvordan skal vi beskytte os? Beskytte os mod angsten for krigen, angsten for sammenbrud, angsten for vores kære børn og børnebørn og familie og venner i øvrigt?
        Vi har alle en personlig grad af beskyttelse i vores skæbnemæssige forhold. Ud fra loven om årsag og virkning.
        Det handler naturligvis om det, vi gør. Og vi gør noget hele tiden – for vi tænker og føler hele tiden. Hver gang du tænker i angst, tiltrækker du angstens udtryk. Hver gang du tænker i had, skaber du had mod dig selv. Hver gang du handler i forsvar, har du tænkt på angreb.
        Umiddelbart er det altså fantastisk svært at undgå at gå med på verdens grumme intentioner, grumme idéer og grumme handlinger.
        Men for det enkelte menneske er der kun den næsten uforståelige, svære og langsigtede løsning: oprustning! Vel at mærke oprustning af positive tanker, følelser og handlinger. Oprustning af hele vores intention om kærlighed og helhed – oprustning af omsorg og medfølelse med dem, der lider.
        Og for hver positiv energi, du lægger i denne oprustning, stiger din personlige beskyttelsesgrad. Det vil sige: Jo mere du opruster, jo mere beskyttet er du.
        Du kan ikke beskytte andre på anden måde end at hjælpe dem med at skabe deres egen spirituelle oprustning. Men dér kan du også være en god hjælp. Du kan fx pege på humanistiske løsninger.
        Skabelsen af oprustning på det indre plan tager tid – tager liv! Hver gang du falder tilbage i negativitetens område, styrker du de evner, som du helst vil være fri for. Vi bliver det, vi øver os i. Derfor er den eneste oprustning, du har brug for, din egen forøgede skabelse af fred.
        Fred med dig selv, fred med dine omgivelser, fred med din forståelse af en verden, der endnu er et ”kosmisk set lille barn”, der med sine ego-tilbøjeligheder må udleve sine mindre udviklede sider.
        Det sker, mens retfærdighedens årsag-virkningslov udøver sin for os helt uforståelige 100 % belæring om, at det, man selv gør, møder man igen. Vi kan ikke overskue processen, og det skaber oplevelsen af uretfærdighed. Men ingen af os kan overskue årsag-virkningsforhold fem liv tilbage, hverken for os selv eller for andre.
        Så midt i militarismens oprustning er det absolut mest hensigtsmæssige at rette blikket mod den eneste fred, som virkelig vil batte noget i fremtiden: dit eget fredsønske – dit eget fokus på fred i både tanke, følelse og handling.

Rigtig god sommer – med masser af fred – ønskes du af hele holdet på Nyt  Aspekt! 
Steen Landsy, ansvh. red.
————————————————————————————————————————————————

“Krigen er det sted, hvor unge mennesker, der ikke kender hinanden og ikke hader hinanden, dræber hinanden. Dette sker på grund af gamle mennesker, der kender hinanden og hader hinanden, men ikke dræber hinanden … “
Nils Højsager-Jessen 

Nr. 2 – april-juni 2022

 4 slags kærlighed
Vi har brug for at nytænke betydningen af ordet kærlighed. Det handler om mere end “at leve lykkeligt til sine dages ende”. Den gamle græske kultur beskrev fire grundliggende former: epithemia, filia, eros og agape.
af Derek R. Seagrief, psykoterapeut


Nye planter til den nye tids mennesker
Planteriget degenererer, og verdensudviklingen afhænger nu af menneskets nye bevidsthed og medskabende kræfter. Hertil har vi bl.a. brug for nye kulturplanter.
af Tina N. Hansen, Foreningen Artemisia

Ægte velstand
Færre materielle goder, mere indre rigdom? Ja, med en holistisk definition af velstand kan vi opnå større livskvalitet.
af Vivian Dittmar, forfatterLivskunst
Er det muligt at nå frem til mindre smerte over livets kolbøtter ved at fokusere på følelser med højere energi?
af Mark Pitstick, psykolog

Livet kaldte – og vi lyttede
Livet kan indimellem overraske. Vi har besøgt Lilian og Søren på kursus- og feriestedet Blushøjgård på Djursland. Deres udsigt til en rolig pensionisttilværelse forandrede sig brat på få dage.
af Anni Simonsen, journalist

Har dyr og mennesker en indre gps?
På tværs af oceaner, ørkener, bjerge og floder finder bortkomne kæledyr ofte hjem til deres ejere. Hvordan bærer de sig ad?
af Tony Ortzen, redaktør

 

 

 

Pinsen – den glemte højtid
Hvorfor fejrer vi ikke pinsen noget mere? Det, der skete dengang for de få, er i dag ved at ske for mange.
af Lene Pape

Anmeldelser:
*
Åndedrættet – Din vej til styrke, sundhed og glæde,af Audun Myskja, anmeldt af Lars Harrekilde.
* Stol på din godhed – Find dit indre guld,  af Tara Brach, anmeldt af Anne Wedege
* Gør dig fri af fortiden – Sådan giver du slip på dine negative mønstre og finder dig selv, af Nicole LePera, anmeldt af Brita Gottschalck.

Verden Rundt – korte nyheder fra ind- og udland
Fx: Statslig forskning i alternativ behandling – Husk: Spørg til spiritualitet – Indsatte planter skov – Soja er ikke hormonforstyrrende – og meget mere!

Verden Rundt Klima – vores grønne sider!
Fx: Solcellelandbrug – Ålegræskorn på menuen? – Fuglesang på top ti – Smykker laves af affald – m.m.

Det Sker – oversigt over messer, kongresser, festivaler o.l.

GUIDEN – Hvem Hvad Hvor i det holistiske Danmark

 

Leder Nyt Aspekt april 2022

Krig og fred i Europa – og i os selv

Man siger, at fred vokser ud af krig. Man siger, at fred opstår som en mættelse af krig. Vi havde nok troet, at Europa var mæt af de utallige krige, som nationerne har udkæmpet i århundreder. At de millioner af døde og lemlæstede var nok til, at europæerne ikke behøvede flere krige for virkelig at ville fred så meget, at de under ingen omstændigheder ville starte eller deltage i en krig.
     Den danske filosof og forfatter Martinus (1890-1981) lagde aldrig skjul på, at dette ikke er tilfældet. Han lagde ikke skjul på, at den menneskelige bevidsthed hos mange endnu ikke er ude af krigens skygge. Ja, at den stadig indeholder både ønsket om magt og evnen til at føre krig.
     Europas folk ønskede nok mere end nogensinde, at hvis en krig udbrød, ville den kun komme i form af fx en tankekrig, en økonomisk krig, en sanktionskrig eller blot et modsætningsforhold, som vi nok skulle få bugt med.
     Vi forventede nok, at vi med det begyndende skrøbelige sammenhold i Europa aldrig mere behøvede at se fysisk krig på europæisk jord. At vores diplomatiske evner ville kunne forhindre et krigsudbrud. Hvorfor gik det ikke sådan?
     Vi må nok bide i det sure æble og erkende, at krig foregår i vores hoveder. Starter i vores bevidsthed og har sine aner i gamle, gamle veltrænede evner til krig og forsvar, som vi gennem inkarnation efter inkarnation har udøvet – mere eller mindre.

En virus i sjælen
I artiklen ”Krigens sande årsag” afslører Martinus kontant overfor os, hvor krigens virkelige årsag ligger. Han påpeger (her gengivet i et minireferat):
     At krig ikke er et spørgsmål om kommunisme, diktatur, fascisme eller nazisme. Det er et spørgsmål om menneskelig udvikling. Alle de menneskelige sindelag eller tankeklimaer, der befordres af egoisme, al dyrkelse af helte, fædreland og ejendomsret, al misundelse og jalousi er den ”virus”, af hvilken alle storkrigens rædsler og morderiske manifestationer opstår.
     At krig vil fortsætte, så længe denne krigsbefordrende virus ikke er udryddet fra menneskesjælen eller menneskepsyken. At krigens afskaffelse i allerhøjeste grad er et spørgsmål om forekomsten af ”smittekim” i vores psyke eller sjæl.
     Har man først overvundet krigen her, har man ikke mere noget at frygte. Krigen er da udelukkende et mellemværende mellem andre mennesker og deres virus. Hvis man ikke har denne virus, er man selv helt skæbnemæssig immun overfor krigens rædsler. Intet kan krumme et hår på ens hoved.

”Fortyndet krig”
Dette meget lille sammentræk af Martinus’ artikel sætter fingeren lige på det ømme punkt: vores udvikling – vores ufuldstændige kærlighedsevne.
     Vores angst for krigens rædsler giver sig lynhurtigt udslag i, at vi tager gammelkendte midler og evner i brug: oprustning. Vi tør simpelthen ikke andet. Fjenden kommer ikke, hvis vi har et stærkere forsvar, siger vi. Og det har tilsyneladende været rigtigt frem til i dag. Men er det også vejen frem for i morgen? Sandheden er, at vi ikke aner, hvad vi ellers skal gøre.
     Så bruger vi fortyndet krig – dvs. sanktioner, der dog ikke dræber synligt. Men de forringer tit fattige menneskers levevilkår, og de rammer slet ikke de velbjergede, som har magten. Men igen, hvad skal vi ellers gøre?
     Diplomati – den gode viljes fremstrakte hånd til ofrene – appeller om fred – humanitære tiltag fra ”de gode viljers hænder”. Hjælp fra tusind sider møder de millioner af flygtninge, som har fået deres liv totalt forandret. Opfindsomme aktive strømmer til og viser en sund, god, kærlig evne til at støtte de svage. Der bevilges hjælp fra regeringer.
     Så kærligheden viser da sit ansigt? Ja, naturligvis er vores hjerter berørt af begivenhederne, især fordi de foregår lige i vores nabolag. Den langsigtede og fortsatte hjælp skal dog først vise sit omfang og sin kvalitet, når vi om måneder måske har en halv million eller flere flygtninge i vores lille land og må dele og hjælpe i et omfang, der får vores tidligere flygtningedebat til at ligne krusninger på overfladen i en spand vand.
     Vi skal nok især holde øje med, at den af Martinus omtalte krigsvirus ikke får fat i os. Had, vrede og nedgørelse af russerne er kun næring til den virus. Forståelse af, at krigen er et udtryk for menneskehedens status i spirituel udvikling, må igen og igen forstærkes i vores bevidsthed.

Verdens forenede stater
Selvom der er 193 medlemsstater i FN, er det meget svært at se FN som verdens forenede stater. For medlemmerne i Sikkerhedsrådet har vetoret, og FN kan derfor ikke klart udtrykke sin mening. En gammeltænkning, som dækker over begrebet ”magt er ret”.
     Derfor var det glædeligt at se, at beslutningen i FN’s generalforsamling om at fordømme invasionen af Ukraine skete med hele 141 stemmer for, kun 5 imod samt 35, der undlod at stemme for ikke at lægge sig ud med Rusland.
     Ifølge Martinus kommer verdens forenede stater! Og FN er en slags foster for denne konstellation, som ud i en (fjern?) fremtid skal lede verden i samhørighed, fred, tolerance og kærlighed. Fakta om fostre er desværre, at de skal fødes, vokse op, blive teenagere, og først omkring 30 år er de så voksne, at de for alvor kan spille en afgørende rolle.

Din personlige projektør
Lad os se krigen som en udfordring til vores personlige ”virus”. Lad os se den som en projektør, der belyser, hvor vi reelt står i vores kærlighedsevne. Husk, at tanker ikke er toldfri, men kan være kraftfulde medhjælpere til at skabe enten mere kaos eller mere kosmos = helhed og ordnede forhold i verden.
     Lad os ikke blive indfanget i had, vrede, irritation eller bagtalelse mod nogen. Hver dag har vi mulighed for at fremme verdensfreden med vores holdninger overfor hinanden. Vi kan i tale og handling prøve at skabe mest mulig kærlighed i alle vores måder at udtrykke os på. Også i tankerne.
     Lad heller ikke bekymring, angst eller modløshed slå rod i dig! Med bøn, meditation, visualisering og positive samtaler kan du opbygge livsglæde og fremelske de holdninger, som skaber fred på alle planer.
     Giv samtidig praktisk, økonomisk og personlig hjælp til så mange ofre for krigen som muligt. Om det så bare er med en tanke hver morgen og aften.
     Lad os finde lyset i os selv, så vi kan bære et positivt fredslys med os ud i alt, hvad vi gør!


Kærlig hilsen
Steen Landsy, ansvh. red.Én verden, én regering
Dette symbol af Martinus viser Jordens færdigudviklede menneskehed. Alt vil udvikle sig mod internationalisme. Alle verdens stater vil blive forenede til én stat med en fælles regering.
* Den gule sol: menneskehedens fælles regering.
* Den blå stjerne symboliserer, at verdensregeringen består af kosmisk bevidste væsener.
* De hvide cirkler med sorte pile: Jordens nationer. De ledes alle af den fælles regering.
* De grønne og gule farver symboliserer, at staterne regeres med intellektualiseret følelse = næstekærlighed.
* De orange og gule stråler: mørke hhv. humane religioner. I verdensriget har de ikke mere nogen særlig magt.
(Se Martinus’ egen symbolforklaring på www.martinus.dk)
Symbol 26 – Det fuldkomne menneskerige. (c) Martinus Institut 1981. 

Nr. 1 – januar-marts 2022

Morgendagens skole
Skolerne burde primært undervise børnene i livets vigtigste værdier: kærlighed, tolerance m.m. Hvis der er noget, verden har brug for nu, er det flere empatiske mennesker. Læs også om livsmestring, som blev indført i den norske folkeskole for et år siden.
af Henning Jon Grini, forfatter

 
 


ill.: Pixabay

 

 

Portræt af en lyssanger – med krystallyre

Maia Trayhorns karriere som operasanger brast i tusind stykker pga. sceneskræk. Men ud af stumperne voksede en stemmeterapeut, holistisk sangpædagog og lyssanger. Med en krystallyre, som både er smuk at se på og at lytte til. På sine kurser hjælper Maia Trayhorn folk med at åbne for deres stemme.
af Susanne Dencker, journalist

 
 
Foto: © Susanne Dencker

 Dårligt helbred – en bivirkning af det jordiske liv
Set fra egoets synspunkt er et godt helbred og et langt liv noget af det vigtigste. Set fra sjælens perspektiv er det helt anderledes!
af Per Henrik Gullfoss, astrolog

Foto: Unsplash Magiske stunder
Ekstrem tilstedeværelse. Selvforglemmelse. Spontan glæde, kærlighed, frihed. Anne-Grete Hav Hermansen fortæller om magiske stunder i sit liv og konkluderer: “Paradis er lige her og nu. Og porten dertil er totalt nærvær. Eller spørgsmålet Hvem er jeg?
af Anne-Grete Hav Hermansen, psykoterapeut


Foto: Pixabay

 

Serie: Spirituel viden. Er psykiske evner arvelige?
Ja, siger forskerne. De har nu påvist det i dna’et. Ja, har åndsvidenskaben altid sagt. Disse evner stammer fra dyreriget, og de er ved at forsvinde til fordel for vores voksende intuition.
af Steen Landsy, spirituel underviser

ill.: Pixabay

 

 

Alzheimer – der er en løsning!
Den amerikanske forsker, læge og professor Dale E. Bredesen har stor succes med at behandle alzheimer, især i de tidlige stadier.
”Lægevidenskaben leder efter én årsag. Men der er mindst 36”, forklarer han.
af Jurriaan Kamp, redaktør


Top ti
Det du lettest glemmer, når du færdes i universet.
af Per Henrik Gullfoss, astrolog


Vær som en flod

En nytårstale: ”Livet er som en flod.” En metafor, der kommer tæt på at illustrere meningen med livet.
af Paulo Coelho, forfatter


Anmeldelser:
* Breath – En opdagelsesrejse ind i den glemte kunst at trække vejret, af James Nestor, anmeldt af Siv Johansson.
* Nordisk gudindekraft – I solhjulets myter, af Hanna Snorradóttir, anmeldt af Ingelise Hallengren.
* Tomheden danser, af Adyashanti, anmeldt af Svend Trier.
* Creative Vitamins orakelkort, Lise Meijer, 48 kort + guidebog (dansk eller engelsk), anmeldt af Anne Wedege.

Verden Rundt – korte nyheder fra ind- og udland
Fx: Fjernhealing påvist med skanning – Meditation på rumrejser? – Telesomatiske hændelser – Spirituel omsorg –  Bedre dyreværn i UK – og meget mere!

Verden Rundt Klima – vores grønne sider!
Fx: Kan man ”vaccinere” bier mod pesticider? – Halofytter på vej – Minedrift med planter – m.m.

Det Sker – oversigt over messer, kongresser, festivaler o.l.

GUIDEN – Hvem Hvad Hvor i det holistiske Danmark
Denne gang med tema: Holistisk ferie

Leder Nyt Aspekt januar 2022

Et ko(s)misk grin

Det er komisk – det er tvistet – det er sjovt – det er groft – det er uforskammet – det er herligt – det er vidunderligt – det er absurd – det er personligt – det er upersonligt …
     Kort sagt: der er kommet en bog om vores emner, som du kun skal købe, hvis du har humor, ikke er selvretfærdig, ikke bliver forarget, ikke bliver krænket … For her får du side efter side med gode informationer om et holistisk, spirituelt og helsebringende livssyn – der så bliver totalt torpederet af forfatterens helt ubeskriveligt vanvittige evne til at sætte ting i perspektiv på en måde, som ikke ret mange andre kan gøre ham efter.
     Bogen Livsstil er en livsstil – En selvhjælpsbog der kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv – med selvhjælp af Anders Matthesen er sådan en, man bare kan læse en side eller to i og grine af, blive irriteret af, fordi den indimellem bare er for meget, ryste på hovedet af eller bare tage for det, den er: en humoristisk fortælling om selvudvikling.
     Hvor har han det mon fra? Jo, jo – den stakkels mand har det primært fra sin mor. For hende kender jeg! Hun laver qigongkurser, meditationskurser og arbejder med alverdens selvudviklingsforløb. Så mon ikke Anders Matthesen har sine indfaldsvinkler, idéer og pointer fra den hjemlige scene?
     Med stor evne til at disponere og totalt egocentrere sine emner har han skabt en herlig bog – hvis man har humor. Hvis man derimod tager selvudvikling, åndelige emner og livslovene så alvorligt, at man anser enhver fordrejning for helligbrøde, skal man ikke læse bogen. Selvom vores emner faktisk bliver fremstillet positivt.
     Er dette en boganmeldelse? Tja … det er det nok, men det er sandelig også en hyldest til det faktum, at vores emner nu er blevet så almindelige i folks tænkning og hverdag, at man kan lave en bestseller, der på en uge solgte 15.000 eksemplarer!
     Det kan kun lade sig gøre, fordi selvhjælpstankerne og de åndelige begreber er så meget fremme i folks bevidsthed, at man kan lave grin med dem og skabe opmærksomhed gennem humor. Pragtfuldt!
     Så tak til Anders Matthesen for dén oplysning – at vores emner ikke kun er blevet taget under kærlig behandling i de fem revyer og ti standupforestillinger, som Kosmos Center gennem årene har moret sig med at lave, men nu også i en bestseller.
    Latter er sundt! Denne bog gør rigtigt godt i maven – hvis man er til skør humor med indhold. For hvis man virkelig holder af de spirituelle emner, kan man også tage dem – og sig selv og vennerne – i uhøjtidelighedens hånd og hygge sig med et kosmisk grin!

Kærlig hilsen, glædelig jul og alt godt i det nye år!
Steen Landsy, ansvh. red.

“Ydmyghed er utrolig vigtigt for mig. Lige på det punkt er jeg noget ganske særligt.”
A. Matthesen

”Måske standser du også op engang imellem og siger:
Hvem er jeg, og hvor skal jeg egentlig hen? – Måske har du alzheimer.”
A. Matthesen

 ”Døjer du med hovedpine eller smerter i nakken,
så start med lige at tage rosenkvartsen ud af huen.”
A. Matthesen

redtube
tikhub.pro mamilos grandes.