Skip to content

Indhold og ledere Nyt Aspekt 2020

Indhold og ledere Nyt Aspekt 2020

Nr. 4 – oktober-december 2020

Nr. 4 – oktober-december 2020

 

Spontan usynlighed
En person kan pludselig hverken ses eller høres – uden selv at ane noget om det! Ret skræmmende for de fleste,
der oplever det. Fænomenet har været kendt langt tilbage i mange kulturer.
af Donna Good Higbee, forsker

Bevidsthed om klodens livskraft
Klimaforandringer – coronakrise – elektromagnetisk forurening.
Disse kriser er vejvisere til en ny energifølsomhed.
De kan vække vores bevidsthed om den spirituelle livskraft.
af Lars Thor Smith, astrolog

Kunstnersjæl under lockdown
Vi kan hente kraft fra vores kreativitet.
Den kan åbne døre, så livet synes fyldt af muligheder. af Lise Meijer, kunstner


Mennesket vil fællesskab

Verden er ved at blive ødelagt af konkurrence og egoisme. Men den ideologi afspejler ikke menneskets natur. Kun en ny positiv fortælling kan samle menneskeheden igen på vej mod en bedre fremtid, siger George Monbiot (foto).
af Jurriaan Kamp, redaktør

Kan vi ændre vores erindringer?
Hukommelsen spiller os ofte et puds – fx med negative ”minder”, som er falske. En ny metode til bevidst at forvandle erindringerne frigør os til et glædesfyldt spirituelt liv.
af Nigel Peace, filosof

Svær covid-19 kan forebygges – men vi hører ikke om det!
Styrk dit immunforsvar – så er du godt rustet til anden coronabølge her i efteråret, siger Vitalrådets formand.
af Claus Hancke, speciallæge

 

 

Ngangkari
Australiens oprindelige lægekunst vinder anerkendelse. De traditionelle healere arbejder i dag på hospitalerne.


Ubetinget kærlighed er det vigtigste
– siger alle, som har haft en nærdødsoplevelse. De har skrevet en erklæring i fire punkter om ubetinget kærlighed.
af Yvonne Sneeden og Bob Coppes


Valgets magt
Jeg stod ved en korsvej. Hvilken side af mig selv skulle jeg give energi? Mødet med en vred og negativ kollega gjorde valget let.
af Kirsten Dietrich, billedkunstner

Boganmeldelser:
* Ind er den eneste vej ud, af Hanne Frøyr, anmeldt af Vianne Friis-Mikkelsen.
* Koderne til din energi – 7 trin til at helbrede din krop og vække din energi, af Sue Morter, anmeldt af Jesper Ovesen.
* Ørnens visdom – en bog om spiritualitet, bevidsthed og frem for alt kærlighed, af Johannes Ledet, anmeldt af Siv Johansson.
* Tegn fra oven – Universets hemmelige sprog, af Laura Lynne Jackson, anmeldt af Jesper Ovesen.

Verden Rundt – korte nyheder fra ind- og udland
Fx: Malurt mod covid-19? – UK offentliggør uforapporter – Doughnut-modellen, planetens redning? – Coronalockdown gjorde kloden mere rolig – Musik styrker de indsatte – og meget mere!

Verden Rundt Klima – vores grønne sider!
Fx: Genbrug gør en stor forskel – Klimarettigheder – Til gavn for Himalaya.

Det Sker – oversigt over messer, kongresser, festivaler o.l.

GUIDEN – Hvem-hvad-hvor i det holistiske Danmark

Nr. 3 – juli-september 2020

Nr. 3 – juli-september 2020

 


Leder Nyt Aspekt oktober 2020:

Det er bare sååå vigtigt!

Det er sagt af vise mænd og kvinder … Tænkt af os igen og igen … Forsøgt husket dag efter dag … Nu bevist af undersøgelser! Hvad jeg taler om? Positivitet og målsætning i livet.
Målsætning: Hvis man er over 50 år og ikke har noget livsformål, er der mere end dobbelt så stor risiko for at dø af en hjerte-kar- eller blodsygdom. Og dét at have et livsformål betyder mere, end hvad formålet går ud på.
         Det viste den amerikanske undersøgelse The Health and Retirement Study, som begyndte i 1992 og havde knap 7000 deltagere mellem 51-61 år. Den forøgede risiko var uafhængig af køn, etnicitet, uddannelsesniveau og socioøkonomisk status.
         Livsformål er en af de ni faktorer, der forlænger levetiden i verdens fem ”blå zoner” – Ikaria (Grækenland), Sardinien (Italien), Okinawa (Japan), Loma Linda (USA) og Nicoya (Costa Rica). Disse steder er levealderen over 100 år, og et livsformål vurderes her at forlænge livet med op til syv år.
Positivitet: Jo mere optimistiske vi er, jo større er chancen for at blive 85 år eller mere. Gennemsnitligt forøges livslængden med 11-15 % hos optimister – uden skelen til socioøkonomisk status, helbred, depression, social integration og sundhedsvaner såsom rygning og kost. 
       Studiet bag denne konklusion havde over 70.000 deltagere og understreger vigtigheden af positivitet, af at kende sig selv og finde et livsformål. Det blev udført på Boston University School of Medicine, National Center for PTSD og Harvard T.H. Chan School of Public Health.
         Forskerne vurderer, at optimister håndterer modgang bedre. Kroppen skånes, fordi niveauet af stresshormoner i blodet (adrenalin og kortisol) falder hurtigere, betændelser går hurtigere over, og blodkarrene forkalker i en langt senere alder.
Nu er det sagt igen. Herfra er det så bare op til os at få det til at være virkelighed i den aktive hverdag.


Kærlig hilsen
Steen Landsy, ansvh. red.

Coronakrisen spirituelt set:
Rystet? Ja, for at blive rystet sammen!
”Coronauhyret” er en historisk stor udfordring. En mulighed for total forandring. Sammenbrud før gennembrud – en positiv udvikling, som vil føre til større lys i både mennesker og samfund, når blot vi ser mulighederne i stedet for at stirre os blinde på problemerne.
af Steen Landsy, spirituel lærer

Dyb lytning
Dyb lytning er som at stå foran et hus, som du kun kan komme ind i, hvis du lader dig selv blive udenfor.
af Chris Norre, terapeut

Luk ikke øjnene og sæt dig ikke for godt til rette
Meditation er ikke en pause fra virkeligheden, men en overgivelse til virkelighedens uudgrundelighed.
af Bo Heimann, forfatter, og Ole Stjernholm, cand.psych.

Det skal være NORMALT at leve SUNDT
Når man forsøger at leve sundt, bliver man ofte set som ekstremist. Men det er normen, der er ekstrem, mener Pernille Borg. Hun har lige skabt en holistisk sundhedsplatform.
af Tine Sejbæk, journalist

Løgn, ærlighed og kærlighed
Kærlighed betyder tillid. Tillid til, at man kan være ærlig overfor alle. Løgn fjerner os stadigt mere fra os selv.
af Bruno Würtenberger, spirituel lærer

En beskyttende hund
“Jeg viste hende vej og beskyttede hende – og viste mig for hende som en hund, fordi jeg kunne.”
af Gordon Smith, medium

Det store hemmelige
Det guddommelige – her kaldet det store hemmelige – er målet for både vores bønner og vores stræben efter opvågnen, forklarer den verdenskendte spirituelle lærer David Steindl-Rast.

Boganmeldelser:
* Spirit hacking – Shamanistiske veje til at genvinde personlig styrke, skabe transformation og gøre verden lysere, af Shaman Durek, Borgen, anmeldt af Lars Harrekilde.
* Heal – Opdag dit ubegrænsede potentiale og væk din stærke indre healer, af Kelly Noonan Gores, Borgen, anmeldt af Siv Johansson.
* Enhed – Videnskab og spiritualitet forenet, af Eskild Tjalve, Forlaget Enhed, anmeldt af Ingelise Hallengren.

Verden Rundt – korte nyheder fra ind- og udland
Fx: Løvtræer styrker os mest – Boliger til hjemløse – Fra dyreværn til dyrevelfærd – B12 i andemad? – Syvårig hjælper fattige børn – Naturmedicin til alle – og meget mere!

Nyt i Nyt Aspekt: Verden Rundt Klima – vores grønne sider!
Fx: ”Plastik” af rejeskaller – Sverige satser på off-grid – Nødhjælpsdråber til bier.

Det Sker – oversigt over messer, kongresser, festivaler o.l.

GUIDEN med tema Kurser og uddannelser – Find din fremtid i Guiden!


Leder Nyt Aspekt juli 2020:

Fra modsætning til samarbejde
Hver dag har sine ”grænser”, der kalder på opblødning og i sidste ende nedbrydning.

”Fra modsætning til samarbejde” – et ønske, der er relevant i hele verden, men som jeg her vil bruge om et tæt, grænseoverskridende samarbejde, hvor fælles problemer løses i fællesskab mellem to folk. Det handler om grænselandet med de 50.000 dansksindede i Nordtyskland og de 15.000 tysksindede i Sønderjylland.
       Grænser har Fanden skabt. Men menneskene har virkelig underbygget skabelsen! Sejrherrer har trukket streger på landkort på tværs af kulturer, etnicitet og sprog, og det har kun skabt krig, undertrykkelse, uro og alle mulige former for had – og gør det stadig den dag i dag.
         Derfor er der grund til her i 100-året for Genforeningen at se på de positive – ja, spirituelle – sider af grænsesamarbejdet: Fra enten-eller til både-og. Identitet som dansk/tysk defineres ikke i modsætning til, men i mødet med de andre!
         At kloge danskere dengang i 1920 insisterede på en folkeafstemning om tilhørsforhold, har klart skabt bedre grænseforhold. Det blev basis for 100 års positiv udvikling med gensidig respekt og fælles løsninger.
        Et udtrykt positivt billede på fremtiden! Sådan skal grænser nedbrydes, afskaffes og fjernes mellem lande og i vores sind. Nationalisme er bare egoisme med flere individer indblandet, så udviklingskravet til såvel nationer som os hver især handler hele tiden om at række hænderne ud til de andre og skabe fællesskab baseret på forståelse og tolerance.
         UNESCO vil sidst i 2021 afgøre, om det fredelige samliv i det dansk-tyske grænseland skal optages på listen over immateriel kulturarv. En fælles dansk-tysk ansøgning blev underskrevet og indsendt her i foråret.
         Selv siger mindretallene: ”Vi er nået derhen, hvor vi kan vise andre grænseregioner, at det kan lade sig gøre at gå fra fjendskab til venskab uden at give afkald på kulturel og sproglig autonomi.” (Sydslesvigsk Forening).
         Fred er ikke nok i sig selv – slet ikke, hvis den er påtvunget en ”taber”. Fred er en kærlighedsevne hos individer, nationer, unioner, kontinenter, ja i sidste ende hos hele Jordklodens samlede folk. Og der er kun én vej – for dig, mig og alle mennesker – nemlig at øve sig i at tænke på andres behov og ligeligt afbalancere disse med egne behov.
         Gennem 100 år er det lykkedes at skabe en mere og mere positiv udvikling i det dansk-tyske grænseland. Omsæt denne udvikling til dig selv. Tænk på, at du også bor i et sådant grænseland. At du hver eneste dag møder ”anderledes” tænkende, som du gerne vil have fredelig sameksistens med. Hver dag har sine ”grænser”, der skal opblødes og i sidste ende nedbrydes.
         Tydeligere og tydeligere ser vi, hvorfor teorien om reinkarnation ikke bare er logisk: flere liv er rent faktisk såre nødvendige, for udvikling tager tid.
         Men hver dag har ikke bare sine kampe, men så sandelig også sine ”sejre”. Forudsat at vi handler klogere end de gamle sejrherrer, der skabte modsætninger. Vi vil fremover skabe enhed gennem vores mere og mere intellektualiserede følelse = kærlighed.

God sommer og kærlig hilsen fra alle os på Nyt Aspekt


Steen Landsy, ansvh. red.

Nr. 2 – april-juni 2020

Nr. 2 – april-juni 2020

 

Guruen i gravkoen
Lattermild og ligetil – sådan møder guru Sri Vast mig, da jeg besøger Divinya-samfundet i Sydsverige. Her står han i spidsen for et nyt spirituelt fællesskab med fokus på frihed, fred, kærlighed og skønhed.
af Steen Landsy, redaktør

Når en nærtstående “dør”
For de fleste er det en svær situation. At blive mindet om, at livet er evigt, kan være en god hjælp. Her får du 8 gode råd, fx: Du vil møde personen igen – Vid, at den, du har mistet, har det vidunderligt – Indse, at døden er en vigtig del af livet.
af Mark Pitstick, psykolog

Genopdag din naturlighed
Bundlinjebevidsthed. Seksualitetsforskrækkelse. Plastiksansning. Hvordan blev det vores virkelighed? Vi har brug for at vågne op til magien i nuet – dér ligger selve naturligheden.
af Søren Hauge, spirituel lærer

Lykken er at vande en plante
Lad det være en symbolsk handling, som minder dig om også at passe på dig selv.
af Heidi Kilen, yogalærer


Forskning: Kan healing opsamles og bruges senere?

En utraditionel amerikansk forsker er overbevist om, at healing virker, men leder efter en ren fysisk forklaring.
af Camilla Elfving, medium


Portræt: At gøre en forskel i verden

Dét er for Svend Trier det vigtigste. Og det er drivkraften i Quantum Seminars, som han har stået bag i 25 år. Vi har besøgt ham til en snak om udviklingen i det spirituelle miljø fra dengang til nu.
af Bo Heimann, forfatter og underviser

 

Synkronicitet
”Tilfældige” sammentræf, som giver mening. Dét styrker vores livsglæde og tro på et kærligt univers, siger Chris Mackey. Følg hans vej fra stor skeptiker til varm fortaler.
af Chris Mackey, psykolog

 

 

“Jeg mødte gentagne gange tallet 6.”


Klima og karma

”Jorden er min moder. Jeg er Jordens søn.” – Citat fra Atharva Veda.
af Gaura Nitai Dasa, Hare Krishna-munk

Boganmeldelser:
* ManiFEST for kvinder, af Birgitte Baadegaard, anmeldt af Kirsten Dietrich.
* Meditationer over tarot – en rejse ind i kristen hermetisme, bind 1, Visdomsbøgerne, anmeldt af Sofie Golodnoff.
* Omfavn din storhed – 50 måder at opbygge urokkeligt selvværd på, af Judith Belmont, anmeldt af Brita Gottschalck.
* Visdom fra dine guider – Sådan kontakter du din sjæls læremestre, af James Van Praagh, anmeldt af Kirsten Dietrich.

Verden Rundt – korte nyheder fra ind- og udland
Fx: Første KAB-sygeplejerske – Nyt: Fodlæseruddannelse – Fisk er kloge – Nyt fra de bosniske pyramider – Blinde finder kræftknuder – Minister for fremtiden – Holistiske råd gratis – Hjælp de glemte dyr – og meget mere!

Nyt i Nyt Aspekt:
Verden Rundt Klima – vores grønne sider!

Fx: Fra kul til bier – Første EU-hovedstad med zero waste – Den grønne nobelpris.

Det Sker – oversigt over messer, kongresser, festivaler o.l.

GUIDEN – hvem hvad hvor i det holistiske Danmark

Leder Nyt Aspekt april 2020:

Fremad – øh, tilbage – øh, fremad?
Tallene er bare vokset og vokset. Holdningen ”Der er mere mellem himmel og jord” har i Danmark nu tilslutning fra 52 %, mens 14 % tror på reinkarnation. Men så kig lige her!
     I Norge tror færre og færre på reinkarnation. I 1996 viste en undersøgelse ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, at 24 % troede på reinkarnation; i 2012 var tallet 17 % – og nu er det helt nede på 11,4 %. Hvad sker der?
     I Danmark ved vi, at antallet af protestantiske gudstroende siden 1948 er faldet fra 80 til 63 %, og at folkekirkens medlemstal i byerne svinger mellem 68-72 %. Og at mange slet ikke bruger kirken mere. Hvad sker der?
     Spirituel videnskab siger, at trosevnen langsomt gennem flere liv svinder ind hos flere og flere. Vi kan simpelthen ikke mere tro på autoriteter – ej heller blive inspireret af, hvad gamle hellige bøger mener er sandheden. Samtidig vil materialismen og ateismen vokse kraftigt i de kommende århundreder.
     Det vil lægge pres på religionerne. De vil blive afkrævet intellektuelle forklaringsmodeller. De vil blive afkrævet social bevidsthed, økonomisk ansvarlighed og økologisk kærlighed. De vil blive afkrævet neddrosling af dogmerne og mere åbenhed og omstillingsparathed. De vil blive afkrævet tilpasning til videnskabens idéer. Tilpas – eller forsvind!
     Men store befolkningsgrupper vil fortsat holde kraftigt fast i religionernes dogmatisme. Hos mange vil trosevnen nemlig være intakt et pænt stykke ud i fremtiden. Religionernes fremgang er endnu ikke kulmineret, selvom det ser sådan ud på vores breddegrader.
     Denne kolossale modsætning mellem religion og sekularitet/verdslighed vil skabe store konflikter – vi har kun set starten!
     Det bliver en sej udviklingsvej. En pose ”blandede bolsjer” med nogle, der smager godt, og andre, som smager forfærdeligt. Men når man forstår menneskehedens udvikling, kan man skue ud over kaos og se alting som fødselsveer for det kosmisk ansvarlige menneske. (Et menneske, hvis gudsoplevelse og personlige tilgang til det åndelige skaber egen filosofi og spiritualitet uden nogen former for dogmer og institutioner.)
     Med et sådan perspektiv og udviklingssyn får man ro i kaos. Overblik trods rod i verden. Og derfor kan man bruge sin forståelse til at videreudvikle sin kærlighed til gavn for både én selv og andre.

Kærlig hilsen


Steen Landsy, ansvh. red.

”Før var det de religiøse, der ville forklare alting ved hjælp af en gud, og som mente, at ateister var fortabte, der skulle frelses.
Nu er det ateisterne, der vil forklare alting ved hjælp af videnskaben, og som mener, at religiøse mennesker er fortabte, der skal frelses.”
Ole Grünbaum

 

Nr. 1 – januar-marts 2020

 

Nr. 1 – januar-marts 2020

TEMA: HOMØOPATI

Den australske rapport
En positiv rapport om homøopati fra 2012 blev skjult i syv år, men er nu endelig frigivet.

Danskerne er anarkister!
Vi bruger nemlig alternativ behandling og homøopati, uanset hvad myndighederne mener derom, siger farmaceut Jesper Schrøder, som er formand for Dansk Homøopatisk Selskab.

 

Homøopatiens højborg
Indien er verdens mest fantastiske sted for homøopati.
af Raj K. Manchanda, CCRH

 

Kunstterapi
Prøv at tegne en følelse – giv den form og farve. Kunstterapi er et værktøj til at hele dig selv for følelsesmæssige og fysiske ubalancer.
af Deva Anaya Enki, kunstterapeut

 

 

 

 

En klokke for fred
På et bjerg i Østrig har URI-organisationen bygget et klokketårn. Folk fra alle religioner sender ønsker om fred og venskab ud over verden med klokkens smukke klang.


Klarhed bag demensen

Lige før døden indtræder, vågner nogle demente pludselig op, taler klart og genkender deres nærmeste. Forskerne kalder det ”et stort mysterium”.
af Thorbjørn R. Johansen

 

 
 
Foto: Ernst Bauer, FreeImages

 

Vodu i Haiti: I åndernes tjeneste
I Haiti er vodu en folkereligion. En livsstil. Via vodupræsterne spørger folk ånderne til råds om alt muligt. Det er langt fra billedet af voodoo i den vestlige populærkultur.
af Bengt Sigvardsson, journalist

 

 

 

 

Det store spring – fra jegets til sjælens perspektiv
Et skift, som er af enorm betydning, og som kræver et bevidst og uigenkaldeligt valg.
af Per Henrik Gullfoss, astrolog

Boganmeldelser:
Forelsket i verden – En munks opdagelsesrejse ud i verden og ind i sig selv, af Yongey Mingur Rinpoche, anmeldt af Bo Heimann.
Nøglen til fremtiden – Sådan kan forudanelser ændre dit liv, af Theresa Cheung og Julia Mossbridge, anmeldt af Ingelise Hallengren.
Kilden – Når du åbner dit sind forvandler du dit liv, af Tara Swart, anmeldt af Siv Johansson.

Filmanmeldelse:
Sidste station før evigheden – Jagten på den hellige gral, dokumentarfilm af Thomas Svane, anmeldt af Anne Wedege.

Verden rundt – korte nyheder fra ind- og udland
Fx: Mæslinger mod kræft – ”Uidentificerede luftfænomener” – Meditation gør os fordomsfri – Spiritismens Trossamfund anerkendt – Center for Dyrs Forsvar – Offentlige ”madskove” – Tabu-te – og meget mere!

Det Sker – oversigt over messer, kongresser, festivaler o.l.

GUIDEN – Tema: Holistisk ferie

Leder Nyt Aspekt  januar 2020:

Har du frihed til at vælge?
Ja … men det er to skridt frem og et tilbage.

I alle livets forhold oplever vi kaos og omlægning. Vi kræver fx frihed til at vælge holistiske helbredelsesformer, men tryk avler modtryk! Der svares igen fra Levnedsmiddelstyrelsen, sundhedsmyndighederne og lægestanden (ofte med medicinalfirmaernes milliarder i ryggen).
     Et enormt antal syge mennesker er omdrejningspunkt for denne ”kamp”. En ny undersøgelse fra Aalborg Universitet blandt danskere over 16 år viser nemlig, at to ud af tre er erklæret kronisk syge, og 80 % af vores resurser på sundhedsområdet går til disse personer. Samtidig har 51 % af befolkningen prøvet alternative behandlingsmetoder.
     Her er nogle brikker fra ”kamppladsen”:

Modstand
USA: Når et middel ikke er godkendt af FDA (den amerikanske sundhedsstyrelse), betragtes det som ”nyt” og må ikke markedsføres. Men ingen homøopatiske midler er FDA-godkendt, for det ville ruinere de fleste producenter. Derfor kan FDA kalde al homøopati ”illegal”.
     Australien: Ifølge en rapport fra 2012 er homøopati virkningsløst. Men ihærdige fagfolk borede i sagen og fik for nylig frigivet den ”usminkede” rapport, som var positiv! Læs mere i artiklen på næste side.
     Danmark: Styrelsen for Patientsikkerhed nedlagde i september hjemmesiden www.srab.dk (SRAB = Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ behandling). Den indeholdt information om alternative behandlingsformer, samlet gennem et halvt århundrede af ViFAB. Begrundelsen var, at den ikke var opdateret.
     Flere begræder dette, men SundhedsRådet (paraplyorganisation for komplemetær/alternativ behandling og uddannelse i Danmark) fremhæver, at nu skal man ganske vist selv lede mere efter seriøs information, men til gengæld vil man på de enkelte behandlerorganisationers hjemmesider få sidste nye information og opdaterede behandlerlister.

Fremgang
ICAK (InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling) kom fra april 2019 på finansloven med fire års støtte. Et sådant oplysningscenter er utroligt værdifuldt, fordi mange går i chok ved en kræftdiagnose. Patienter og pårørende kan gratis og anonymt få hjælp og rådgivning – telefonisk, personligt (i Århus) eller på www.icak.dk
     MayDay: Her skal også fremhæves den danske forening MayDay, som utrætteligt arbejder for at formidle fri viden om holistisk sundhed, livskvalitet, menneskerettigheder m.m. Et omfattende og uensartet område. Tak for den store indsats siden 1995!

The bright side …
Vi må stadig regne med stor modstand fra ”magten, pengene og de autoritære”, der opfatter sig som de eneste, der har sandheden i deres hænder. For nylig krummede jeg fx tæer over P1’s program Sygt Nok, hvor bladsellerijuice, som har hjulpet utallige, blev rakket ned – uden at nogen anden part blev hørt!
     Men – lad os huske at se efter de generelle forbedringer. De to skridt frem. Samtidig med, at vi er pragmatiske og forstår baggrunden for det ene skridt tilbage. Lad os glæde os over, at ”inkvisitionen” i dag kun er verbal – selvom den prøver at stække vores frihed.
     Man kan ikke bremse solen, når den står op. Kun tage noget over hovedet, så man ikke ser den.
     Always look on the bright side of life. Syng det hver morgen og aften i det nye år. Godt nytår fra alle os på Nyt Aspekt!

Kærlig hilsen fra os på Nyt Aspekt,

redtube
tikhub.pro mamilos grandes.